Kaligrafií nazvanou "Tančící oblak" vyjádřil své pocity po léčbě Dr. Miltonem Tragerem filozof a mistr tai chi Chungliang Al Huang.

Trager®

dotek respekt přijetí jemnost empatie procítění odpovědí těla


Co je TRAGER®

Trager® je celostním přístupem k pohybové regeneraci těla.

Metoda zprostředkovává tělesné vjemy, skrze které dochází k ovlivňování nevědomé mysli.

Metoda přináší zlepšení vědomí těla, uvolnění bloků, boří nevyhovující pohybové vzorce, zlepšuje fungování svalových řetězců a celkovou koordinaci a držení těla, vnáší lehkost, více energie, odstraňuje bolesti, přináší nové možnosti pohybu.

Může pomoci při léčbě depresí, roztroušené sklerózy, sportovních a jiných úrazů, syndromu karpálního tunelu, fyzického či emocionálního traumatu, svalových křečí, bolestí hlavy, dětské mozkové obrny, Parkinsonovy choroby, fibromyalgie.

fotografie ošetření

Trager praxe se skládá z takzvaného "sezení", které poskytuje Trager praktikant klientovi, a z cvičení mentastics. Vyžaduje aktivní spolupráci klienta a pro dlouhodobější účinky pravidelné cvičení mentastics. Ideální je vnést zkušenost z Trager sezení a mentastics do každodenního života.

Metoda je vhodná díky své jemnosti pro všechny věkové kategorie.

Představení Trager® přístupu v praxi

Videa představující Trager® sezení a cvičení mentastics (jsou beze slov nebo v angličtině)

Objevte Trager přístup během pěti minut - ukázky, principy, ohlasy klientů - YouTube
Ukázky z ošetření - YouTube (beze slov)
Trager v každodenním životě - YouTube
Ukázky z Trager sezení - YouTube
Co je Trager sezení - YouTube
Přechod do nestárnutí s Rogerem Tollem – první část - YouTube

Historie

Přístup Trager vznikl z celoživotní práce američana Dr. Miltona Tragera (1908 - 1997), který objevil základní princip svého terapeutického přístupu v mladém věku prostřednictvím odpovědi na otázku svého bratra, který z nich by mohl vyskočit výše. Odpověděl: "Místo toho se podívejme, kdo může přistát měkčeji." Dr. Milton Trager pomáhal svou metodou lidem s astmatem, roztroušenou sklerózou, svalovou dystrofií, obrnou a tisíci bolestivými zády. Od sedmdesátých let Dr. Milton Trager vyučoval své metodě a v roce 1980 spolu se svou podporovatelkou Betty Fuller založili Tragerův® institut. V současné době je metoda rozšířena zejména ve Spojených státech, Kanadě, Evropě, Austrálii a Japonsku.

Co je sezení a jak probíhá

Jedno sezení trvá přibližně 80 minut, jeho délka a obsah jsou přizpůsobeny potřebám klienta. Sezení se skládá z úvodního navnímání těla skrze jednoduché pohyby a pozornost, z "ošetření" na lehátku, kdy praktikant klientovi zprostředkovává tělesné vjemy prostřednictvím jemné manipulace s tělem klienta a na závěr z rekapitulace pocitů, zaměřené na uvědomění si rozdílů mezi současným vnímáním těla a vjemy před "ošetřením".

Kdo je certifikovaný Trager praktikant

Podmínkou pro získání certifikace je absolvování výcviku, jehož obsah je stanoven mezinárodní Trager asociací a platný ve všech zemích, respektive všech národních Trager asociacích. Národní asociace také vystavuje certifikáty a prodlužuje jejich platnost v případě, že praktikant plní stanovené postgraduální požadavky na studium a praxi.