Kaligrafií nazvanou "Tančící oblak" vyjádřil své pocity po léčbě Dr. Miltonem Tragerem filozof a mistr tai chi Chungliang Al Huang.

Trager®

dotek respekt přijetí jemnost empatie procítění odpovědí těla


V čem spočívá tajemství dokonalého pohybu?

V plynulém přechodu svalových vláken mezi uvolněním a aktivitou vždy jen v takové síle a intenzitě, která je nezbytná. Dochází tak k propojení svalových řetězců v dokonalé souhře a harmonii.

Většina tréninkových technik se zaměřuje na to, jak získat více síly, jak být rychlejší či vytrvalejší vynaložením více úsilí. Přitom ale může docházet k nenápadnému a nevědomému trvalému napětí ve svalech, které zvyšuje energetickou spotřebu organismu. Současně působí jako brzda na antagonistické svaly a tím vede k dalšímu zbytečnému používání síly a výdeji energie.

I v běžném životě dochází pod vlivem tlaku, traumat, jednostranného zatížení, nevhodných pohybových návyků, vadného držení těla, či dalších příčin k postupnému zvyšování svalového napětí v různých částech těla. Místo toho, aby pohyb přinášel radost, stává se z něj rutina či nepříjemná nutnost.

fotografie ošetření

Jak tedy najít více lehkosti? Jak si dovolit dělat méně s menším úsilím? Jak se cítit v pohybu svobodněji? Jak dosáhnout uvolnění těla v maximální míře? Jak dát tělu více pozornosti? Jak vnést do pohybu více radosti a tvořivosti?

Na tyto otázky pomáhá odpovídat přístup Trager.